Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı 

Nömrə 11, 2019

M ü n d ə r i c a t

 

 

Hüseyn HÜSEYNOV, Elnur İBRAHIMOV

Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində İnsan kapitalının rolu

DOI: 10.30546/2616-4418.11.2019.12

 

Mahir  ABBASZADƏ

Azərbaycanda İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) tətbiqinin   təkmilləşdirilməsi: İnformasiya iqtisadiyyatı və İqtisadi idarəetmə

DOI: 10.30546/2616-4418.11.2019.25

 

Elay ZEYNALLI

Beynəlxalq mühasibat standartlarının yaranma tarixi və inkişaf mərhələləri

DOI: 10.30546/2616-4418.11.2019.40

 

Johannes SEMBIRING, Saiful BATUBARA, Selamat GINTING

Health education Leadership and Management styles in university level

DOI: 10.30546/2616-4418.11.2019.54

 

Dalifati ZILIWU

The effect of Problem Based Learning (PBL) in science education and character building

DOI: 10.30546/2616-4418.11.2019.64

 

Kifayat Jabi AGHAYEVA

The effect of Globalization and Democratization on Gender Equality Policy

in Azerbaijan

DOI: 10.30546/2616-4418.11.2019.76

 

Dahi alimləri tanıyaq

Eynəlqüzat MİYANƏCİ 


İndeksləşdirilmiş bazalar