Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 27, 2023

M ü n d ə r i c a t

 

 

 

Cavanşir   MƏMMƏDOV, Şəfiqə    MƏMMƏDOVA, Yusif    HÜSEYNOV                  

Türkiyə texnoparklarının təhlili əsasında Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində texnoparkın yaradılması və onun davamlı inkişafla əlaqəsi məsələsi

DOI: 10.30546/2616-4418.27.2023.12

 

Rəhilə  SADIQOVA       

“Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının izləri  

 DOI: 10.30546/2616-4418.27.2023.26

 

Mohammad Azmi ALLOUZI , Mohammad Bakhit AL JAAFREH           

Enhancıng project efficiency: A comprehensive analysis of Lean Construction Management implementation in Saudi Megaprojects   

DOI: 10.30546/2616-4418.27.2023.39

 

Ləman İSMAYILZADƏ                 

2016-cı il Amerika seçkilərində Yeni mediyadan manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə edilməsi

DOI: 10.30546/2616-4418.27.2023.78

 

Kamran Akhtar SIDDIQUI           

A Review of Pakistan’s National Education Policy of 2009 and 2017: Similarities and Dissimilarities from ECE ( Early Childhood Education) to Higher Education     

DOI: 10.30546/2616-4418.27.2023.105

 

Kademli Ali HİDAYET

İlkokul Anadil ders kitaplarında değerler eğitimi 

DOI: 10.30546/2616-4418.27.2023.115

 

Mikayıl JAFAROV

Econometric assessment of the impact of climate change on Azerbaijan's food security.

DOI: 10.30546/2616-4418.27.2023.130

 
İndeksləşdirilmiş bazalar