Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     


Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

 

Nömrə 28, 2023

M ü n d ə r i c a t

 

 

 

Zeynep Merve ÜNAL, Özgü GÜLER, Ömer Erdem KOÇAK                                             

Enneagram analizi mizaç Envanterinin geliştirilmesi

DOI: 10.30546/2616-4418.28.2023.12

 

Murad TEYMUROV                             

Dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı sahəsində süni intellektin tətbiqi 

DOI: 10.30546/2616-4418.28.2023.42

 

Kian PISHKAR , Nooshin NASERY                                                

Semiotic study of Ar-Rahman verse based on signifying systems and semiotic theories  

DOI: 10.30546/2616-4418.28.2023.50

 

Yasemin TURAN, İhsan TOKTAŞ                                                                   

Reinterpretation of Muqarnas as a traditional architectural element in 

digital design using Rhino-grasshopper program

DOI: 10.30546/2616-4418.28.2023.70

 

Meral ÖZÇINAR                                                                    

Balkan iç savaşının sinematografik eleştirisi: Danis Tanovic tarafsız bölge 

DOI: 10.30546/2616-4418.28.2023.93

 

Elay ZEYNALLI, Elçin NƏSİROV, Mehman KƏRİMOV                   

Səmərəliliyin qeyri-maliyyə göstəriciləri

DOI: 10.30546/2616-4418.28.2023.111
İndeksləşdirilmiş bazalar