Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 29, 2024

M ü n d ə r i c a t

  

 

 

 Namig MIRZAYEV, Gyorgy SZABADOS  

Corporate social responsibility in Azerbaijan: Sector-specific analysis of sport initiatives in food, financial, and the oil sectors 

DOI: 10.30546/2616-4418.29.2024.12

 

Zakir MALAYEV

Bilik fəaliyyətinin humanitarlaşdırılması və davamlı inkişafı    

DOI: 10.30546/2616-4418.29.2024.28


Əlişirin ŞÜKÜROV 

Kvant Fizikasının bəzi nəticələrinin fəlsəfi təhlilində qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin yeri:Epistemoloji aspektlər  

DOI: 10.30546/2616-4418.29.2024.39

Negar TORKASHVAND, Sana ABDOLI, Kimia BABAEI

Lifestyle: Inspirations from poets

DOI: 10.30546/2616-4418.29.2024.55


Özer ÇAKMAK

Türkiyə və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın və mübadilənin genişləndirilməsi üçün tövsiyələr        

DOI: 10.30546/2616-4418.29.2024.70

 

Nurlan ABDULLAZADƏ

Milli iqtisadiyyat strukturunun modernləşdirilməsi        

DOI: 10.30546/2616-4418.29.2024.80

 

 

İndeksləşdirilmiş bazalar