Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

“ELM VƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR”

BEYNƏLXALQ ELMİ ARAŞDIRMALAR JURNALI

 

 

Baş Redaktor

 

Teymur Əhmədov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

 

 

Redaktor Müavini

 

İsa Alıyev

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

 

Abdullah İşıklar

Bursa Texniki  Üniversiteti,Türkiye 

 

 

REDAKSİYA HEYƏTİ 

 

Nazilə İsgəndərova

Toronto Universiteti, Kanada

 

Hacıağa Rüstəmbəyov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan

 

Arburim Iseni

Tetova Dövlət Universiteti, Makedoniya

 

Qabriela Belova

Neo t Rilski Cənubi -Qərbi Universitet, Bolqariya

 

Elizabeth Sandell

Minnasota Universiteti, ABŞ

Belkacem Belmekki

Oran Universiteti, Əlcəzair  

 

Təbriz Əliyev

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan

 

Ramli Abdul Wahid

Şimali Sumatra İslam Dövlət Universiteti, İndoneziya

 

Gerasimos T. Soldatos

Amerika İqtisadiyyat Universiteti, Yunanıstan

 

Teguh Budiharso

Surakarta Dövlət İslam İnstitutu,İndoneziya

 

Ağarza Rüstəmov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan

 

Eldar Qocayev

Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan

 

Dil və üslub üzrə Redaktor

 

Şamenaz Bano

Mahir Dadaşov

Mehmet Emin Akkaya

 

Redaktor köməkçisi

 

Günay Həsənli

Talehə İsmayılova

Muhammad Umar Mir

İndeksləşdirilmiş bazalar