Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 13, 2020

M ü n d ə r i c a t

 

 

Yunus Emre KAYABAS      

Effect of Perceptıon and Perceptıon management on Public diplomacy in Public management

DOI: 10.30546/2616-4418.13.2020.12

 

Nenni Dwi APRIANTI LUBIS , Tetty Aman NASUTION, Ritta Kumari PERMALU     

Lack of nutrition problem among primary school pupils in Medan municipality

DOI: 10.30546/2616-4418.13.2020.31

 

Seyfəddin SƏMƏNDƏROV, Zənfirə QULİYEVA

Azərbaycan sosial-iqtisadi fikir tarixində Əhməd bəy Ağayev fenomeni 

DOI: 10.30546/2616-4418.13.2020.43

 

Uun LESTARI , Badaruddin , Humaizi  

Occupational diversification and socio-economic life of rubber farmers after the fall in rubber prices in Pelita Sagop Jaya village of Indra Makmur Subdistrict in East Aceh

DOI: 10.30546/2616-4418.13.2020.55

 

Rza MAMMADOV, Bahri BAYKARA, Bahruz KARİMOV 

Uluslararası öğrencilerin harcama eğilimleri ve Şehir ekonomisine katkıları: Eskişehir/Türkiye örneği

DOI: 10.30546/2616-4418.13.2020.69

 

Nuril Mahda RANGKUTI, Ninniy SIREGAR   

Coconut fiber usage for the compressive strength brick materials

DOI: 10.30546/2616-4418.13.2020.90

 

Dahi alimləri tanıyaq

Mühəmməd ibn MÜHƏMMƏD ƏL- FARABİİndeksləşdirilmiş bazalar