Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 18, 2021

M ü n d ə r i c a t

 

Seda Bahadır DURSUN, Ertan ÇINAR            
Part
icipative management in Civil Aviation: : Directorate General of Civil Aviation
(DGCA) implementation
DOI: 10.30546/2616-4418.18.2021.12

 

Gülnarə QURBANOVA            
Azərbaycanda rəqabətli insan kapitalının formalaşdırılması ilə bağlı mövcud vəziyyətin təhlili
DOI: 10.30546/2616-4418.18.2021. 36

 

Elnur HƏSƏNOV        
Gəncə şəhərinin birgəyaşayış ənənələri  mədəniyyətlərarası dialoq nümunəsidir.
DOI: 10.30546/2616-4418.18.2021.51

 

Fərhad QARAYEV, Fərid DADAŞOV
Reklamın anatomiyası və substansional mexanizmi

DOI: 10.30546/2616-4418.18.2021.66

 

Наргиз  ГАСАНОВА    
Анализ и эффективность использования дисконтной оценки при расчете
лизинговых платежей в аграрном секторе Азербайджанской Республики
DOI: 10.30546/2616-4418.18.2021.81

 

Enrico L. JOSEPH 
B
ook Review: George L. Mosse, Toward the Final Solution:
A History of European Racism
DOI: 10.30546/2616-4418.18.2021.107

 İndeksləşdirilmiş bazalar