Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 19, 2021

M ü n d ə r i c a t


Faig AGHABALAYEV, Jiang Xiao RAN              
Technological changes in Developed and Developing economies and Ecological consequence     

DOI: 10.30546/2616-4418.19.2021.12

 

Fəxrəddin Abdulkərim oğlu QULİYEV         
Türk xalq poeziyasında Sinergetik  sintez  gerçəkliyin bütöv dərki üsulu kimi  

DOI: 10.30546/2616-4418.19.2021.33

 

TAMPILEN, SRI KUNARSIH, ZURAIDAH ADLINA      
Implementation of Pancasila values in Pancasila studies course on building character   

DOI: 10.30546/2616-4418.19.2021.50

 

Orman Təminxa oğlu ABDİNOV
Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin maliyyə təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri  

DOI: 10.30546/2616-4418.19.2021.61

 

Elfira MELİKOVA-QURBANOVA    
Azərbaycan muzeylərində Nizami irsi          
DOI: 10.30546/2616-4418.19.2021.75


Fərid Mehdi oğlu DADAŞOV
Qarabağ həqiqətləri sosial reklamda  
DOI: 10.30546/2616-4418.19.2021.94


Book Review:
Ahmad GHOLI   

“Queenie” by Candice Carty-William         

DOI: 10.30546/2616-4418.19.2021.107

 

 

İndeksləşdirilmiş bazalar