Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

“Elm və İnnovativ Texnologiyalar

beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 1, 2017

Mündəricat

 

İlham Məmmədzadə

Müasir dünya fəlsəfəsi kontekstində Azərbaycan Fəlsəfəsinin əsas prioritetləri

 

Zeynəddin Şabanov

Cəmiyyətin stabilliyində sosial tərəfdaşlığın əhəmiyyəti

 

Adil Qurbanov

Milli şüur və Milli dil qloballaşma şəraitində

 

Земфира Зейналова, Арзу Ражабли

Роль стратегий в усвоении словарного запаса иностранного языка

 

Cahangir Cahangirli

Azərbaycanda  multikulturalizmin xüsusiyyətləri və istiqamətləri

 

Xanım Paşayeva

Azərbaycan Respublikasının Multikulturalizm siyasəti

 

Rövşən Hacıyev

Demoqrafiya Problemləri Qlobal Aspektdə

 

Abbas Abbaszadə

Gənclərin elmi potensialının inkişaf etdirilməsi və gənc alimlərin elmi

fəaliyyətinin stimullaşdırılması

 

Maqsad Gojamanov, Gunay Hasanli

The hydrological mapping and methods in Azerbaijan

 

P.B.Zamanov, A.Ə.Əliyeva, R.Ə.Paşayev

Üzvi gübrələrin torpaqda parçalanmasından alınan karbon qazının bitkilərin

böyüməsinə və inkişafına təsiri

 

Mahir Dadaşov

Elektron hökumətin inkişaf  meyarları üzrə perspektivləri:Beynəlxalq təcrübə

 

Elmi Müsahibə

Müsahibə götürən: Xəyalə Məmmədova, Andrzej Klimczuk

Dünya şöhrətli alim,  Professor Christine Sleeter

 

Dahi alimləri tanıyaq

Nəsirəddin Tusi .


İndeksləşdirilmiş bazalar