Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 20, 2022

M ü n d ə r i c a t


 

Najmeh RAHRAVAN , Ariya SANAEI, Esmaeil SANAEI           
Adjectives classification based on Persian and English contrastive analysis 

DOI: 10.30546/2616-4418.20.2022.12

 

Çinarə  RZAYEVA             
Folklor mətnlərində adət-ənənələr: Dünən və bu gün   
DOI: 10.30546/2616-4418.20.2022. 22

 

Tengku Ahmad HELMI, Sri Gustina PANE         
The role of customer value-based product personality in mediatıng the effect of
price fairness on   customer loyalty: A Theoretical Study
DOI: 10.30546/2616-4418.20.2022.34

 

Asiman MUSAYEV 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında turizmin perspektivli investisiya imkanları
DOI: 10.30546/2616-4418.20.2022.58

 

Zənfirə QULİYEVA    
Erkən orta əsrlərdə müsəlman şərqində siyasi baxışlar haqqında bəzi  mühakimələr
(600-1258-ci illər)
DOI: 10.30546/2616-4418.20.2022.78

 

Rana BAYRAMOVA NABIYEVA 
Book REVIEW:
Muhammad Ilyas Bhatti,

TAXILA- an Ancient Metropolis of Gandhara

DOI: 10.30546/2616-4418.20.2022.90

 


İndeksləşdirilmiş bazalar