Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 23, 2022

M ü n d ə r i c a t

 

 

 

 

Turan Maharrambay AHMADLİ , Erkan AVCI             

Karbon fiber (CFRP) ile moddifiye edilen  lamine ahşap yapı kerestelerin  bazı performans  özelliklerinin belirlenmesi 

10.30546/2616-4418.23.2022.12

 

Xasay CAHANGİROV               

IV Sənaye inqilabı ərəfəsində Azərbaycan sənayesinin modernləşməsi problemləri və həlli yolları: Sənaye parklarının timsalında

DOI: 10.30546/2616-4418.23.2022.29

 

Göyərçin   MUSTAFAYEVA          

Dünya təqdiqatçılarının əsərlərində Abay Kunanbayevin ədəbi irsi

DOI: 10.30546/2616-4418.23.2022.49

 

Ercan YILMAZ , Gulnar JAFAROVA        

İletişim becerileri ölçeğinin Azerbaycan diline uyarlama çalışması 

DOI: 10.30546/2616-4418.23.2022.64

 

Sahib VƏLİYEV         

Azərbaycan etnoqrafiyasının inkişaf mərhələləri   

DOI: 10.30546/2616-4418.23.2022.77

 

T.H.RÜSTƏMOV, X.R.TAĞIYEV, S.R.QULİYEV      

 Rəqəmsal platformalaşmada innovativ ödəniş alətlərinin rolu

DOI: 10.30546/2616-4418.23.2022.85İndeksləşdirilmiş bazalar