Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 24, 2022

M ü n d ə r i c a t

 

 

 Yusif VERDİYEV                
 Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti,təşkili və iqtisadiyyatın idarə edilməsində onun rolu 

 DOI: 10.30546/2616-4418.24.2022.12

 

 Fatma Sibel UĞURLU                  

 Çin elektrik üretiminin mevsimselliğinin incelenmesi  

 DOI: 10.30546/2616-4418.24.2022.24

 

Mariwan HASAN, Bakhshin KAMAL, Alan NAJAT        

A critique of Colonialism in Langston Hughes’s  selected poems: A postcolonial approach  

DOI: 10.30546/2616-4418.24.2022.38

 

Elnur HƏSƏNOV        

Gəncədə şəhər mədəniyyətinin öyrənilməsində məhəllələrin əhəmiyyətinə dair

DOI: 10.30546/2616-4418.24.2022.52

 

Seda BAHADIR, Ertan ÇINAR, Arif  TUNCAL        

Level of self-awareness of training among students in the department of Air traffıc control at the faculty of Aeronautics and space sciences    

DOI: 10.30546/2616-4418.24.2022.67

 

 Pərvanə İSMAYILOVA          
 İngilis dilinin Afro-Amerikan variantının beynəlxalq miqyasda yeri  

 DOI: 10.30546/2616-4418.24.2022.84

Zülfiyyə SADIQOVA

 Azərbaycanda kamera instrumental musiqinin yaranması və inkişafi 

 DOI: 10.30546/2616-4418.24.2022.93

 

Book REVIEW 

 

 Khayala MAMMADOVA           
 David Pendery’s Transnational Taiwan: Crossing Borders into the 21st Century  

 DOI: 10.30546/2616-4418.24.2022.103

 


İndeksləşdirilmiş bazalar