Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 25, 2023

M ü n d ə r i c a t

 

 

 

 

 Etibar MƏMMƏDOV                 

 Ümummilli liderimizin hazırladığı strateji istiqamətlər hələ uzun illər müstəqil  

 dövlətimizin daha da güclənməsinə xidmət edəcəkdir. 

 DOI: 10.30546/2616-4418.25.2023.12

 

 Muharrem ÖZDEMİR 

 Kıbrıs Türk milli mücadelesinin  belgeseller aracılığıyla aktarımı: “Göçün hikayesi  

 arpalık” 

 DOI: 10.30546/2616-4418.25.2023.17

 

Səfər HÜSEYNOV         

İnnovasiya infrastrukturunun iqtisadi inkişafa təsiri: Dünya təcrübəsi   

DOI: 10.30546/2616-4418.25.2023.33

 

Neriman SAYGILI          

Türk basınında kadının sunuluşu ve algı: 8 mart dünya Kadınlar günü haber içeriklerinin analizi

DOI: 10.30546/2616-4418.25.2023.51

 

Zənfira   QULİYEVA         

XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan hüquqi fikrində iqtisadi məsələlərin 

əksinə dair    

DOI: 10.30546/2616-4418.25.2023.70

 

Jahandar JABAROV              

  Bias in scientific research: How to identify and eliminate it.   

DOI: 10.30546/2616-4418.25.2023.80


İndeksləşdirilmiş bazalar