Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     


Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 26, 2023

M ü n d ə r i c a t

 

 

 

 

Turan Məhərrəmbəy ƏHMƏDLİ , Elnur MƏMMƏDZADƏ                

Lənkəran-Astara rayonlarının torpaq tiplərində baş verən fiziki-kimyəvi dəyişikliklərin və eroziya meyllərinin öyrənilməsi 
DOI: 10.30546/2616-4418.26.2023.12

 

Mariwan HASAN, Shagul DYARI, Hawkar QASM   

Glorification of true love in Shakespeare’s Sonnet 116: A textual approach 

DOI: 10.30546/2616-4418.26.2023.27

 

Adil HÜSEYNOV, Cəmil  TAĞIYEV                   

Azərbaycanın ixrac məhsul çeşitləndirilməsində  qeyri-neft ixracı      

DOI: 10.30546/2616-4418.26.2023.48

 

Vəfa BAYRAMLI        

Azərbaycanın dünya ticarətində yeri və rolu

DOI: 10.30546/2616-4418.26.2023.57

 

Seda BAHADIR, Yaşar ŞAHİN          

Analysis of financial success situations of Aviation sector businesses before and after COVİD-19      

DOI: 10.30546/2616-4418.26.2023.70

 

Book REVIEW

 

Enrico JOSEPH                              
Out of Mesopotamia by Salar Abdoh.   

DOI: 10.30546/2616-4418.26.2023.91

 

 İndeksləşdirilmiş bazalar