Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı 

Nömrə 9, 2018

M ü n d ə r i c a t


Agshin ALIYEV

From International experience to Local actions in the process of

 the Sustainable development goals implementation in Azerbaijan:

What are impacts on tax policy?

DOI: 10.5782/2616-4418.9.2019.12

 

Muhammad Ancha SITORUS, Badaruddin , Zulkifli LUBIS

Analysis of Institutional capacity on Sustainable development

planning of population program, family planning and family

development (KKBPK) in achieving target SDGs in Medan city

DOI: 10.5782/2616-4418.9.2019.31

 

Gülnarə  QURBANOVA

Azərbaycanda inklüziv inkişafın təmin olunmasında həyata

keçirilən sosial və iqtisadi siyasətin rolu

DOI: 10.5782/2616-4418.9.2019.49

 

Kamran Akhtar SIDDIQUI

Teacher training in Pakistan: Issues and possible solutions

DOI: 10.5782/2616-4418.9.2019.62

 

Həmdulla MƏMMƏDOV   

Azərbaycanda dövlət qulluğunun formalaşması xüsusiyyətləri

DOI: 10.5782/2616-4418.9.2019.71

 

Təranə SALIFOVA

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun İnnovasiya potensialının öyrənilməsi

DOI: 10.5782/2616-4418.9.2019.84

 

Dahi alimləri tanıyaq

Şəms Təbrizi

DOI: 10.5782/2616-4418.9.2019.99İndeksləşdirilmiş bazalar