Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 17, 2021

M ü n d ə r i c a t

 

Asena Tuğba EVREN SUBAŞI           
The effect of total Quality management implementations on hospital performance in Turkey     

DOI: 10.30546/2616-4418.17.2021.12

 

Gülbəs SADIQOVA         
Maliyyə menecmentində nağd pul vəsaitlərinin effektiv idarə edilməsi

DOI: 10.30546/2616-4418.17.2021.34

 

Faiq X.KƏRİMLİ      
Kimya sənayesinə aid klasterlərdə innovasiyaların yaradılması: İnsan amili  
DOI: 10.30546/2616-4418.17.2021.47

 

Cankut AYDIN, Ertan ÇINAR
Examination of the transition to Postmodernism in Air traffıc control services from the
perspective of controllers
DOI: 10.30546/2616-4418.17.2021.58

 

Kəmalə QƏHRƏMANOVA,  Hüryal KƏRƏMOVA 
Waldorf pedaqogikasında şəxsiyyətin inkişafı
 
DOI: 10.30546/2616-4418.17.2021.84

 

Cahandar CABAROV 
Siyasi propaqanda texnologiyaları
 
DOI: 10.30546/2616-4418.17.2021.94

 

Dahi alimləri tanıyaq
Nizami GƏNCƏVİ 

 


İndeksləşdirilmiş bazalar