Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

 

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 21, 2022

M ü n d ə r i c a t

 

 

 

Fatma Sibel UĞURLU           

Türkiye karbondioksit Salımı ve Bileşenleri: 1980-2014 dönemi için bir inceleme

DOI: 10.30546/2616-4418.21.2022.12

 

Кямран  МУРАДЗАДЕ            

Анализ состояния лёгкой промышленности Aзербайджана

DOI: 10.30546/2616-4418.21.2022.25

 

Rauf  ALLAHYAROV       

Maliyyə  uçotu  sistemindəki çatışmazlıqların təkmilləşdirilməsi  istiqamətləri

DOI: 10.30546/2616-4418.21.2022.39

 

Nenni Dwi APRIANTI LUBIS    

Prediction model of stunting causes in Toddlers  ages 12 to 60 months in Bagan

Deli village, Medan city

 DOI: 10.30546/2616-4418.21.2022.55

 

Лaла A. АЗИЗОВА      

Термодинамические свойства геотермальных флюидов юга

Pоссии (Дагестан)  

 DOI: 10.30546/2616-4418.21.2022.66

 

Famil   RÜSTƏMOV 

Azərbaycan Respublikasında buğda tədarükü ilə bağlı mövcud vəziyyət və ona təsir edən amillər

DOI: 10.30546/2616-4418.21.2022.77
İndeksləşdirilmiş bazalar