Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı 

Nömrə 7, 2019

M ü n d ə r i c a t


Serkan İNAM 

Vatandaşların E-katılım potansiyelinin araştırılması:Bursa örneği

DOI: 10.5782/2616-4418.7.2019.7


Mustafa SHABANOV  

Shaddadid ruler Abu`l-Fath Mūsa bin Fażl and his coins

DOI: 10.5782/2616-4418.7.2019.38


Mohammad ALI, Wang QUN, Md Ekram HOSSAIN

Export growth and competition of Bangladesh’s readymade

garments industry in the Canadian Market

DOI: 10.5782/2616-4418.7.2019.49


Афат  ФАРЗУЛЛАЕВА  

Актуальные проблемы и перспективы правового регулирования

информационной безопасности

DOI: 10.5782/2616-4418.7.2019.71

 

Fatma Sibel UĞURLU

Relationship between Bank credits and Regional growth: The case of Turkey

DOI: 10.5782/2616-4418.7.2019.80

 

Kifayət Cəbi AĞAYEVA

 Sosial investisiya və ya gender bərabərliyi? Almaniya və İsveçdə valideyn

məzuniyyətinin tənzimlənməsi

DOI: 10.5782/2616-4418.7.2019.93

 

Raras SUTATMININGSIH, Josetta M.R. TUAPATTINAJA, Rodiatul Hasanah SIREGAR

Emotion stability and aggressive behavior of the members of mass control unit (Dalmas) of North Sumatra Police

DOI: 10.5782/2616-4418.7.2019.112


Dahi alimləri tanıyaq

Əbü-l-Həsən Bəhmənyar Əl-Azərbaycani  

DOI:10.5782/2616-4418.7.2019.134                                                                                                                                                                                                                             


İndeksləşdirilmiş bazalar