Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı 

Nömrə 8, 2019

M ü n d ə r i c a t

 

Mihaela CULEA,  Andreia-Irina SUCIU

Understandıng Shakespeare’s language and thought through the

use of Similes and Metaphors           

OI: 10.5782/2616-4418.8.2019.8

 

Bahar İMANOVA

Səhiyyə  müəssisələrində İnsan resurslarının idarəedilməsində 

müasir  fəaliyyətin   qiymətləndirilməsi

DOI: 10.5782/2616-4418.8.2019.26

 

Aslı YAYAK 

Evaluation of ethnic identity perceptions of Turkish origin

Immigrants living in Germany in terms of social psychological terms

DOI: 10.5782/2616-4418.8.2019.40

 

Zaur ƏLİYEV

İqtisadi inkişaf məqsədlərindən  Min il inkişaf hədəflərinə doğru:

 İqtisadi inkişaf və təhsilin qarşiliqli əlaqəsinin qiymətləndirilməsi

DOI: 10.5782/2616-4418.8.2019.52

 

Fatemeh HADINEZHAD

 Written works of Zoroastrian priests after the arrival of Islam

to Iran “in 9&10 centuries

DOI: 10.5782/2616-4418.8.2019.76


Samir ZEYNALOV

Azərbaycan yüngül sənayesində investisiya proseslərinin

dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri

DOI: 10.5782/2616-4418.8.2019.95

 

Dahi alimləri tanıyaq

Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi  


İndeksləşdirilmiş bazalar